Опознай своя език!

22.10.2018 г., 16:05
Опознай своя език!

За учениците от ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС Институтът за български език предлага оригинални и полезни езикови задачи.

Проверете сами своите знания – онлайн!

Никой няма да ви контролира, никой няма да ви изпитва – просто вие самите ще знаете какво сте научили и какво не ви достига.

Отворете страницата със забавни задачки:

http://ibl.bas.bg/opoznay_balgarskiya_ezik/

Задачите са на вашето внимание от 22 до 26 октомври 2018 година във връзка с Националната седмица на четенето. Това е четвърто участие на Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при Българската академия на науките. 

Първа среща по проекта – първа стъпка по пътя на културния обмен и искреното приятелство
 

Заслужено отличие за г-жа Мариета Жекова
 

Какво може да означава за децата посещението в музей?