ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ ОТНОВО ЗАРАДВАХА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ДОБРОДАН

24.12.2018 г., 08:17
ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ ОТНОВО ЗАРАДВАХА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ДОБРОДАН

Учениците от 4А клас често гостуват на възрастните от Дома за стари хора в Добродан. Тази година те отидоха заедно с децата от ДГ "Осми март".

Заедно със своите учители Поля Дудева и Стефка Дулева малчуганите бяха подготвили песни, стихове и пожелания, а пъстрите носии зарадваха домакините. 

СПОДЕЛЕНИ ПРАКТИКИ НА НАШИ УЧИТЕЛИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ – ФИНАЛИСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС
 

Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян