Прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година

През новата учебна година ще се приемат 4 паралелки, 104 ученици.

Информация за реда и условията за прием в пети клас можете да откриете в прикачения по-долу файл:Прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година

  Прием в 5 клас за учебната 2016 / 2017г.

Ред и условия за прием в пети клас за учебната 2016/2017 година

Прием в 5 клас за учебната 2016 / 2017г.

  График на дейностите

за прием в 5 клас за учебната 2016/2017 година.

График на дейностите