Прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година

За учебната 2017/2018 година в училище в първи клас ще се приемат две паралелки, 44 ученици. Училищният прием е съгласуван с общинската Система за прием в първи клас за учебната 2017/2018 година.

Критериите за прием; необходимите документи за класиране и записване; графика за дейностите по приема можете да прочетете в приложения файл:Прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година

  Прием в 1 клас за учебната 2016 / 2017г.Прием в 1 клас за учебната 2016 / 2017г.