Дати за изпитите на Кеймбридж в СОУ "Васил Левски" за 2016 г.

Дати за изпитите на Кеймбридж в СОУ "Васил Левски" за 2016 г.

FCE ( на хартия ) - 05.11.2016г.CAE ( на хартия ) - 05.11.2016г.Краен срок за регистрация и за двата изпита - 23.09.2016г.Място на провеждане на изпитите - СОУ "Васил Левски", гр. ТроянАдминистратор на изпитите - езиков и изпитен център АВО ( София) - акредитиран център за провеждане на изпитите на Cambridge English Language Assessment, част от Университета Кеймбридж.За информация: Цветлина Митева - пом.-директор (0876 435333 )

 

Учебници 8-12 клас за учебната 2019/2020 учебна година
 

Седмично разписание за II срок на учебната 2018/2019 година
 

Формуляр до директора