Заповед за ученически стипендии - 2017/2018 учебна година

Заповед за ученически стипендии - 2017/2018 учебна година

Със заповедта за ученическите стипендии можете да се запознаете оттук:
Изтеглете файла

 

Учебници 8-12 клас за учебната 2019/2020 учебна година
 

Седмично разписание за II срок на учебната 2018/2019 година
 

Формуляр до директора