График за провеждане на поправителен изпит 6. клас
График за провеждане на поправителни изпити 5. и 6. клас
Утвърден график за поправителни изпити 5.-7. клас
Утвърден график за поправителни изпити 5.-7. класУтвърден график за изпити на Кино Куцаров
В прикачения по-горе файл е утвърденият график за изпити на Кино Куцаров.Утвърден график за изпити на Десислава Маринова
В прикачения по-горе файл е утвърденият график за изпити на Десислава Маринова.Утвърден график за изпити на Георги Георгиев
В прикачения по-горе файл е утвърденият график за изпити на Георги Георгиев.Утвърден график за изпити на Мартин Стойчев
В прикачения по-горе файл е утвърденият график за изпити на Мартин Стойчев.Утвърден график за изпити на Йонита Попова
В прикачения по-горе файл е новият утвърден график за изпити на Йонита Попова.Утвърден график за изпити на Йонита Попова
В прикачения по-горе файл е утвърденият график за изпити на Йонита Попова.