Годишен план за дейността на училището
Годишен план за дейността на училището за учебната 2018/2019 година.Училищни учебни планове за 2018-2019 година
В прикачения по-горе файл са училищните учебни планове на СУ "Васил Левски" за учебната 2018-2019 година.