Заповед стипендии 2018/2019 - втори срок
Учениците от училището могат да подадат необходимите стипендии за втория учебен срок. Оттук можете да изтеглите информация за необходимите документи.Документи за попълване за стипендии за II учебен срок
В сборния файл са всички необходими документи и указанията за попълване. Избира се САМО подходящата бланка в зависимост от това за каква стипендия се кандидатства.Заповед стипендии 2017/2018 - втори срок
Учениците от училището могат да подадат необходимите стипендии за втория учебен срок. Оттук можете да изтеглите информация за необходимите документи.Документи за попълване за стипендии за I учебен срок
В сборния файл са всички необходими документи и указанията за попълване. Избира се САМО подходящата бланка в зависимост от това за каква стипендия се кандидатства.Заповед стипендии 2017/2018 - първи срок
Учениците от училището могат да подадат необходимите стипендии за първия учебен срок. Оттук можете да изтеглите информация за необходимите документи. необходимите документи.Заповед за изплащане на стипендии - първи учебен срок на 2017/2018 година
Заповед за ученическите стипендии
Заповед за ученическите стипендии през втория срок на учебната 2016/2017 годинаЗаповед за ученическите стипендии
Заповед за ученическите стипендии през учебната 2016/2017 година