Непедагогически персонал

Администрация

Малинка Матева – главен счетоводител

Катерина Димитрова – оперативен счетоводител

Мариета Иванова – служител „Човешки ресурси“

Николета Иванова – завеждащ административна служба

Теменуга Цаловска - домакин

Библиотека

Петя Маринова – библиотекар

Медицински кабинет

медицински фелдшер Павлинета Калева

д-р Поля Станчева (нещатен)

Помощен персонал

Александър Маринов Маринов

Анна Минчева Комитова

Гинка Дичева Василева

Дора Данчева Петрова

Иван Иванов Гадевски

Илия Минков Минков

Лиляна Георгиева Шотинска

Мария Тодорова Христова

Милка Цвяткова Семерджиева

Румен Минков Тодоров

Снежана Илиева Василева