Педагогически състав

Учители

Ана Радева Кисьова

Ангелина Тодорова Иванова

Андриана Цветанова Хаджийска

Атанаска Христова Христова

Бихрияна Янева Брилска

Боряна Петрова Нановска

Валентина Маринова Цочева

Габриела Добринова Ангелска

Галинка Ангелова Калева

Галя Лалева Лалева

Дарина Василева Гадевска

Детелина Илчева Църовска

Диляна Игнатова Табакова

Ели Петрова Мичева

Емилия Дачева Дачева

Емилия Иванова Андреева-Бакърджиева

Емил Лалев Мичев

Зорка Иванова Георгиева

Ивайло Цветанов Йорданов

Иванка Колева Карамфилска

Иванка Цветкова Църова

Ивелина Маркова Маринова

Илиян Христов Ковачев

Ирина Желязкова Калинова

Камелия Иванова Алексиева

Красимир Георгиев Ганеков

Красимира Христова Димова

Красимир Христов Якимов

Лидия Маринова Кирилова

Магдалена  Минкова Димова

Магда Петкова Колева

Мариела Милкова Тенева

Мариета Цвяткова Жекова

Марийка Калева Станчева

Мария Кондева Църовска

Марияна Петрова Станчева

Мариян Пенчев Балев

Милена Станева Мартинова

Милкана Стефанова Христова

Мирослава  Константинова Йовчевска

Надежда Славейкова Ночева

Нели Илиева Радева

Николай Матеев Цанков

Николай Руменов Скубарев

Нягул Юриев Моллов

Пенка Нанкова Неофитова

Петя Красимирова Кръстева

Петя Тодорова Газдова

Пешка Пенчева Вачева

Полина  Тошкова Иванова

Поля Милкова Минкова

Поля Стойкова Дудева

Радка Койнова Цонковска-Ангелова

Радосвета Данчева Станевска

Радостка Минкова Петкова

Ренета  Миленова Бакарова

Ренета Миткова Христова

Росица Петкова Якова - Пенкова

Светослав Любомиров Божков

Свилен Енчев Димитров

Станимир Иванов Стойчев

Снежана Пенкова Георгиева

Стела Иванова Михайлова

Таня Владимирова  Лингорска

Татяна  Стефанова Василкова

Теменужка Славева Добрева

Тинка Димитрова Бойнова

Цветанка Младенова Христова

Цветелина Василева Мутафова – Бонева

Цветлина Вескова Митева

 

Други педагогически специалисти

Миглена Пелтешка – ресурсен учител (Център за подкрепа за личностно развитие –Троян; външен сътрудник)

Петя Нанковска - психолог

Татяна Василкова – педагогически съветник