Ресурсно подпомагане

През учебната 2017/2018 г. в СУ „Васил Левски“, Троян се подпомагат 6 ученици със специални образователни потребности.

Ресурсен учител - Миглена Цекова  Пелтешка, която е на щат в Център за подкрепа за личностно развитие, Троян.

Заниманията се провеждат в специално оборудван ресурсен кабинет.