Ръководство

   

 

 

 

 

Ангел Балев

Директор на училището

 

 

 

 

 

  

Камелия Алексиева

Заместник-директор
по учебната дейност

   

  

 

 

 

 

Иван Иванов 
Заместник-директор
по административно-стопанската дейност