Ученически съвет

при Средно училище „Васил Левски“, Троян –
2016/2017 учебна година

Председател на Ученическия съвет - Петър Аврамски

Андрей Илиев – 8а клас

Ванина Радкова – 10в клас

Вероника Копринска – 8а клас

Весела Думанова – 11г клас

Веселина Христова – 8б клас

Виктория Тоцева – 6б клас

Владимир Петров – 8г клас

Вяра Бенева – 5а клас

Дебора Минкова – 10б клас

Десислава Климова – 11в клас

Десислава Пенкова – 10б клас

Десислава Симеонова – 11б клас

Добромир Стоянов – 8а клас

Евелина Хубчева – 10а клас

Елица Павлова – 10г клас

Иван Камачаров – 11а клас

Ивана Буровска – 8б клас

Ивана Мецова – 5в клас

Людмила Чакърска – 6б клас

Марина Бечева – 10в клас

Марина Иванова – 11а клас

Мария Ангелска – 8в клас

Мартин Цочев – 8а клас

Надежда Краевска – 8в клас

Нено Ненов – 10б клас

Петър Аврамски – 11б клас

Петя Миндева – 6б клас

Пламена Йонкова – 11б клас

Полина Величкова – 10в клас

Преслава Симеонова – 11б клас

Радина Костовска – 8в клас

Радко Петков – 10г клас

Радостина Богданска – 5б клас

Симона Димова – 8г клас

Сияна Кацарска – 11б клас

Стела Гадевска – 11а клас

Стилияна Алексиева – 11а клас

Теодора Димитрова – 8в клас

Христо Христов – 10б клас

Янита Колчевска – 11в клас

Постоянно действащи комисии:

Творческа комисия

Председател: Радко Чавдаров Петков

Заместник-председател: Теодора Димитрова

Членове:

Ванина Радкова

Весела Думанова

Веселина Христова

Виктория Тоцева

Дебора Минкова

Христо Христов

Комисия „Организация на вътрешния ред“

Председател: Елица Павлова

Заместник-председател: Десислава Пенкова

Членове:

Евелина Хубчева

Ивана Мецова

Мария Ангелска

Пламена Йонкова

Симона Димова

Медия, реклама и компютърен дизайн

Председател: Ивана Буровска

Заместник-председател: Стела Гадевска

Членове:

Владимир Петров

Иван Камачаров

Нено Ненов

Стилияна Алексиева

Комисия „Спортни изяви и туризъм“

Председател: Анна-Мария Иванова

Заместник-председател: Христо Станчев

Членове:

Андрей Илиев

Добромир Стоянов

Мартин Цочев

Изпълнителен съвет на УС

Председател: Петър Аврамски

Заместник-председател АД: Десислава Климова

Заместник-председател ОД: Янита Колчевска

Заместник-председател ОД: Марина Бечева

Секретар: Ванина Радкова

Членове:

Анна-Мария Иванова

Десислава Пенкова

Десислава Симеонова

Елица Павлова

Ивана Буровска

Полина Величкова

Преслава Симеонова

Радко Петков

Сияна Кацарска

Стела Гадевска

Теодора Димитрова

Християна Топузова

Христо Станчев

 

 

 

Ученически съвет 2015/ 2016 учебна година

 1. Мария Цвяткова Цвяткова - 11 а клас - председател на УС
 2. Христо Насков Станчев - 11 а клас
 3. Петър Петров Андреонов - 11 а клас
 4. Искра Дочева Коларова - 11 в клас
 5. Стиляна Христова Стойкова - 10 б клас
 6. Стела Стойчева Гадевска - 10 а клас
 7. Весела Светломирова Джамбазова - 10 б клас
 8. Петър Димитров Аврамски - 10 б клас
 9. Десислава Ивайлова Климова - 10 б клас
 10. Иван Илианов Камачарова - 10 а клас
 11. Янита Петкова Колчевска - 10 в клас
 12. Габриела Мирославова Добрева - 9 а клас
 13. Елица Павлова Павлова - 9 г клас
 14. Християна Маринова Хубчева - 9 г клас
 15. Марина Момчилова Бечева - 9 в клас
 16. Анна- Мария Гриша Иванова - 8 г клас
 17. Теодора Николаева Иванова - 8 в клас
 18. Ивана Стелианова Буровска - 8 в клас
 19. Евелина Сърменова Хубчева - 9 а клас
 20. Християна Цанкова Топузова - 9 в клас
 21. Ивелина Пламенова Мондешка - 9 а клас
 22. Стилияна Маринова Алексиева - 10 а клас