Училищно настоятелство

Сдружение „Училищно настоятелство“ при СУ „В. Левски“, Троян, е регистрирано по реда на чл. 18, ал. 4 от ЗЮЛНЦ и чл. 595 от ТПК.

Негови членове са:

1. Виолета Маркова - председател

2. Валентина Варчева - председател на финансово-контролния съвет на УН

3. Весела Хаджийска

4. Димитър Пиронков

5. Петко Пенков

6. Лилия Симеонова

7. Мая Гавраилова

8. Стаменка Дамянова

9. Христо Варчев

10. Цветелина Симеонова

Устав на училищното настоятелство