Очакваме плодотворно сътрудничество с наши връстници от град Хам

05.06.2018 г., 07:11
Очакваме плодотворно сътрудничество с наши връстници от град Хам

На 1 юни 2018 г. нашето училище бе посетено от делегация от побратимения с Троян германски град Хам.

Ръководител на делегацията бе Дийтер Ленц, председател на комисията по социални въпроси, здравеопазване и интеграция в община Хам. Заедно с него бяха Каролине Клугер – социален работник в отдел "Закрила на детето" и отговорник за младежките центрове в общината, Карл Лустер Хагенай – ръководител на младежки център "Пелкум", Карина Йемадакова – ръководител на младежки център "Бокелвег".

Преводач беше Екатерина Здравкова. Тя е българка и живее в Германия повече от 10 години и е социален работник в община Хам.

Гостите и ръководството на училището се договориха за реализиране на съвместни проекти за Международен младежки обмен по програма Еразъм + за 2019 г.

На първо място беше обсъдена идеята за два съвместни проекта между СУ "Васил Левски" и двата младежки центъра в Хам: "Бокелвег" (с ръководител г-жа Карина Йемадакова) и "Пелкум" (с ръководител г-н Карл Лустер Хагенай).

"Аз обичам Природата" (съвместно с център "Пелкум") си поставя за цел да се изгради привлекателна среда за развитие на младите хора чрез неформални екологични образователни инициативи. Основните дейности ще бъдат: създаване на екопътеки и залесяване; оформяне на цветни кътове с произведен собствен посадъчен материал; участия в конкурси за красива околна среда; формиране на умения за безопасно движение в планината; оказване на първа долекарска помощ в планината; включване в Празника на билките, планината и туризма и други.

По този начин у младите хора ще бъде формирано отговорно поведение за опазване на околната среда, грижовно отношение към природата, здравословен начин на живот. Ще се създаде регионална мрежа, в която ще се включват ученици и младежи, местни власти, НПО и институции, които ще обменят опит и добри практики в областта на опазването на околната среда.

Част от проекта ще бъде Младежкият еколагер, който ще запознае нас, домакините, и германските гости с флората и фауната на НП "Централен Балкан". Ще се извършват еднодневни преходи, лагеруване на открито, състезания, игри и др. На края ще организираме фотоизложба, конкурс за есе (а може би и още нещо!) за утвърждаване на здравословния начин на живот.

Заедно с младежкия център "Бокелвег" (с ръководител г-жа Карина Йемадакова) ще опитаме да реализираме няколко идеи.

"Културно предприемачество" ще реализира различни дейности и инициативи, свързани с представянето и популяризирането на България в Европа. Участниците ще се запознаят с традиционните визуални изкуства - фотография, кино и телевизия; ще овладеят знания и умения за използването им при създаване на визуални проекти и реклама, клипове и кратки филмови форми. Крайният продукт ще бъде серия от едноминутни клипове, разказващи за архитектурни/природни забележителности в Троян и региона.

"Култура и обичаи" е дискусия по актуални за ЕС теми като миграцията, изграждането и премахването на стереотипи, бъдещето на общността, културата на толерантност и др. Целта е участниците да се запознаят с българската история, с традициите в областта на съвместното съжителство на различни етноси, с културата на толерантност. Резултатите ще представяме в блог с публикации, интервюта с известни личности, кратки клипове и др.

С много голям интерес се посрещна идеята за Работилница "Културното наследство на моя роден град - керамиката през вековете", в която като партньор ще привлечем Музея на занаятите и местни занаятчии. Участниците ще се запознаят с историята на грънчарството в нашия край; с материалите, които се използват в различните етапи на работа; с техниките за обработка на глината, декориране и шарене. Крайният продукт ще бъдат книга с истории, посветени на занаята, и фотоизложба.

Предизвикателство и амбициозна цел е да разработим съвместен Международен електронен портал, където участващите във всички проекти организации по всяко време да могат да качват свои материали и информация за продължаваща им дейност в съответното направление. Порталът може да е достъпен и за други младежки организации, които също да споделят своя опит. По този начин ще постигнем устойчивост на дейностите чрез доразвиването им в определени посоки от страните участнички, както и продължаващо сътрудничество между партньорите с възможност за бъдещи контакти.

Голямата (и страхотна!) изненада в края на срещата беше поканата, която получихме – наши ученици-спортисти да вземат участие в едноседмичен палатков лагер със спортни състезания през август 2019 година. 

Пазим езика си!
 

Ученици от СУ "Васил Левски" на четвърта среща по проект "Remain On Board!" в гостоприемна Сицилия
 

XIX международна студентска конференция по Балканистика