Участие в Семинар на учители по български език и литература

04.07.2018 г., 20:02
Участие в Семинар на учители по български език и литература

Три учителки от нашето училище – Ангелина Иванова, Ирина Калинова и Цветанка Христова – взеха участие в регионална среща на учители по Български език и литература от областите Монтана, Видин, Плевен, Разград, Враца и Ловеч., която се проведе в Монтана на 18 юни.

Цел на срещата беше представянето на:

- концептуални модели на националните външни оценявания по БЕЛ в VII клас за учебната 2018/2019 година и в X клас за учебната 2019/2010 година;

- проекти на учебни програми по БЕЛ за общообразователна подготовка в XI и XII клас.

Гости на конференцията бяха:

Александър Трингов (държавен експерт БЕЛ в МОН)

Евгения Костадинова (директор дирекция в СПУО)

Красимира Александрова (главен експерт БЕЛ в МОН)

Марияна Иванова (старши експерт БЕЛ – РУО Монтана)

Неда Кристанова (директор на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование)

Трайка Трайкова (Началник на РУО Монтана).

А. Трингов запозна присъстващите с учебните програми за 11 и 12 клас, а Кр. Александрова – с планираните промени в НВО 7 клас и ДЗИ 12 клас.

За пръв път пред учителите се представя новото национално външно оценяване след 10 клас, с което ще завършва първият етап на гимназиалният етап на образование.

След запознаването с новостите в оценяването и в учебните програми започна оживена дискусия, в която се включиха много учители. 

Пазим езика си!
 

Ученици от СУ "Васил Левски" на четвърта среща по проект "Remain On Board!" в гостоприемна Сицилия
 

XIX международна студентска конференция по Балканистика