СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С ТРИ НОВИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

17.08.2018 г., 08:18
СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С ТРИ НОВИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

През новата учебна година нашето училище ще бъде координатор на един и партньор в два проекта по програма "Еразъм+", Ключова дейност 2 "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование".

Проектът "Viajero Virtual"е на испански език. В него ще се включат ученици на възраст 15-18 години, които, реализирайки проектните дейности, ще се запознаят с културното наследство, историческите и природни забележителности на страните партньори, ще оценят тяхната значимост и необходимостта да бъдат съхранени за бъдещите поколения. Наши партньори по проекта ще бъдат училища от Испания, Полша, Португалия, Италия и Германия.

Чрез проекта "Create, Share, Learn" ще се популяризира идеята за активно използване на новите технологии в учебния процес за стимулиране творчеството на учениците и повишаване тяхната мотивация за учене. Дейностите ще се реализират с ученици на възраст 7–14 години, координатор на проекта е училище от Италия, а партньори са България, Полша, Румъния, Португалия и Гърция.

Реализирайки "Culture4Kids" преподаването и ученето ще излязат извън класната стая, а най-малките ученици от нашето училище ще изследват културата "извън" учебника. Проектът ще даде шанс за обмен на идеи, запознаване с възможностите и предизвикателствата, свързани с живота в мултикултурните общества. Координатор на проекта е начално училище от Ирландия, а партньори са България, Кипър, Италия, Португалия и Франция. 

Пазим езика си!
 

Ученици от СУ "Васил Левски" на четвърта среща по проект "Remain On Board!" в гостоприемна Сицилия
 

XIX международна студентска конференция по Балканистика