РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 5 КЛАС

04.09.2018 г., 23:10
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 5 КЛАС

Училищното ръководство на СУ "Васил Левски", Троян и класните ръководители канят родителите на петокласниците на среща преди откриването на учебната година.

Заповядайте на

12 септември

от 18.00 часа в училище! 

Пазим езика си!
 

Ученици от СУ "Васил Левски" на четвърта среща по проект "Remain On Board!" в гостоприемна Сицилия
 

XIX международна студентска конференция по Балканистика