ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА – ШАНС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

07.01.2019 г., 13:50
ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА – ШАНС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Скоро изтича срокът за регистрация за Националната олимпиада по статистика – 28 януари 2019 година!

Олимпиадата е както предизвикателство пред вашите знания и съобразителност, така и шанс да получите заслужени награди за труда си!

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА – ученици от 8 до 12 клас, организирани в отбори от 1 до 3 ученици с ръководител (ментор) – учител от училището.

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ – в онлайн формуляра:

https://www.nsi.bg/esc2019/

КАК СЕ ПРОВЕЖДА ОЛИМПИАДАТА: изцяло онлайн – разполагате с цели две седмици, през които можете да отговаряте на тестовете. Можете да коригирате отговорите си неограничен брой пъти. Тестовете са с избираем отговор – 1 от 4.

Примерни тестове можете да видите тука:

https://www.nsi.bg/esc2019/esc_rules.htm

НАГРАДИ – материални и нематериални:

За всички участници рекламни материали, флашки, слушалки, чанти и пр.

Първо място: 600 лв. за всеки член на отбора.

Второ място: 500 лв. за всеки член на отбора.

Трето място: 300 лв. за всеки член на отбора.

УНСС ще признае оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит за кандидатстване за специалност "Статистика и иконометрия", поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия", за учебната 2019/2020 и 2020/2021 година на първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика.

Побързайте!!

Примерни тестове можете да откриете тука:

https://www.nsi.bg/esc2019/esc_rules.htm 

Пазим езика си!
 

Ученици от СУ "Васил Левски" на четвърта среща по проект "Remain On Board!" в гостоприемна Сицилия
 

XIX международна студентска конференция по Балканистика