СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

05.02.2019 г., 18:01
СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ», гр. ТроянОРГАНИЗИРА

По случай патронния си празникСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАЗА УЧЕНИЦИ ОТ 4., 7. и 12. КЛАС

ПРИ СЛЕДНИЯ РЕГЛАМЕНТ:

І. Състезанието ще се състои :

1.За ІV клас – по формата на НВО2. За VII клас – по актуализирания за 2018/ 2019 уч. година формат на НВО (без дидактическата задача )3. За XII клас – по формата на ДЗИ ( само първи и втори модул )II. Време за работа:

 40 мин. – за IV клас 60 мин. – за VII клас 120 мин. – за XII класІІІ. Участници: до 10 ученици от випуск за едно училищеІV. Класирането е индивидуално – по брой точки и според времето за решаване на теста.V. Наградите са предметни за I място от всяка възрастова група и грамоти за II и III място от всяка възрастова група.VІ.Дата на провеждане на състезанието: 11.02.2019 г./ понеделник / , 14.30 часаVІІ. Място на провеждане: СУ "Васил Левски " - гр. Троян

VІІІ.Обявяване на резултатите: на 15. 02. 2019г. ( петък ) в СУ "Васил Левски”

и на телефон: 0670 / 63826.

ІХ. Заявки за участие да се изпращат на следния електронен адрес:vlevski_school@mail.bg

Заявките да съдържат списък с трите имена на участника, класа и училището.

Краен срок за изпращане на заявки: до 06.02.2019 (сряда) вкл. 

Пазим езика си!
 

Ученици от СУ "Васил Левски" на четвърта среща по проект "Remain On Board!" в гостоприемна Сицилия
 

XIX международна студентска конференция по Балканистика