НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

11.03.2019 г., 07:02
НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

На 6 март в нашето училище се състоя обучение на тема "Превенция на агресията в училище". Чрез методиката на неформалното учене ученици от група ЦДОУД – 5 "а", "б" и "в" клас се запознаха с разнообразни ситуационни игри, чрез които установиха възможните причини за възникване на конфликти и начините за справянето с тях. На следващият ден – 07 март – се проведе следващото занятие, този път с ученици от група ЦДОУД – 6 и 7 клас.

Чрез учене чрез преживяване учениците разбраха как да поддържат хармонични отношения със своите връстници, разшириха зоната си на комфорт и установиха силата на думите и как да я използват. Обучението беше фасилитирано от Никола Живков и Мариета Живкова, медиатори и младежки работници към сдружение "Институт Перспективи" гр. Свищов, по покана на Община Троян. 

Випуск 79 каза "Сбогом” на ученическия живот
 

"Играй и учи" за НАТО
 

Нашето училище - домакин на първия волейболен турнир на Троян