ШЕСТОКЛАСНИЦИТЕ ЗАЩИТАВАТ ПРИРОДАТА

27.03.2019 г., 19:46
ШЕСТОКЛАСНИЦИТЕ ЗАЩИТАВАТ ПРИРОДАТА

Учениците от 6б клас организират кампания за събиране на използвани батерии. Те са научили, че батериите са много опасни за природата, не бива да се хвърлят в контейнерите за боклук или да се горят.

Затова шестокласниците направиха флайери и плакати и призовават съучениците си да предават използваните батерии на учредените от тях самите места. Идеите си споделят в специално създадена във фейсбук група.

Към инициативата на 6Б клас се присъединиха и всички петокласници, които от своя страна обиколиха малките ученици от начален етап и им разказаха защо трябва да се опазва природата.

Нека подкрепим тази чудесна инициатива!

Нека опазим природата чиста! 

НА "СИНЬО УЧИЛИЩЕ" В КРАНЕВО
 

Спечелен еколагер за наши ученици
 

eTwinning обучение на учители по български език и литература в Троян