Калина Райковска – втора на национален кръг "Ключът на музиката"

10.04.2019 г., 19:58
Калина Райковска – втора на национален кръг "Ключът на музиката"

За поредна година наши ученици представиха достойно училището на Националното състезание "Ключът на музиката". В музикалната игра – тест, който проверява не само знанията им по солфеж, но и музикалната култура и проявените творчески способности, участваха 6 ученици от пети, шести и седми клас. Най-доброто представяне принадлежи на седмокласничката Калина Райковска, класирана сред 85 ученици от същата възрастова група с втори резултат. Поздравления за всички участници и за ръководителя госпожа Мариета Жекова, благодарение на чиито труд и всеотдайност високите постижения се превърнаха в традиция, а сложното състезание - в забавление.

 

Пазим езика си!
 

Ученици от СУ "Васил Левски" на четвърта среща по проект "Remain On Board!" в гостоприемна Сицилия
 

XIX международна студентска конференция по Балканистика