Ден на отворените врати за ученици от НУ,, Св. Св. Кирил и Методий" - Троян

10.04.2019 г., 20:42
Ден на отворените врати за ученици от НУ,, Св. Св. Кирил и Методий" - Троян

Учениците от четвърти клас на НУ,, Св. Св. Кирил и Методий" - Троян гостуваха в нашето училище. Те бяха тук във връзка със седмицата на гората и инициативите на иновативните паралелки 5а и 5 б клас. Четвъртокласниците имаха възможност да наблюдават интересни експерименти в кабинета по химия, които бяха демонстрирани от петокласниците. След това разгледаха красивите горски макети, изработени от учениците от шести клас и наблюдаваха с микроскопи в кабинета по биология.

Голям интерес четвъртокласниците проявиха към компютърните зали и училищния робот, програмиран от наши ученици. След това гостите се включиха в специално подготвена от тях игра ,, Попитаха 100 човека".

Учениците си тръгнаха с много добри впечатления и заредени с положителни емоции. 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език