Петокласници помагат на лесовъдите

23.04.2019 г., 22:00
Петокласници помагат на лесовъдите

Във връзка със седмицата на гората под мотото "140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората" се проведе интересно занимание на петокласниците от иновативните паралелки и представители на Горско стопанство - Троян в местността "Турлата". Екипът от лесовъди представи информация за значението на горите, необходимостта от опазване, залесяване и грижи за младите дървета. Изключителен интерес учениците проявиха към любопитните факти, които бяха поднесени в хода на беседата.

С голямо желание децата участваха в игрите, демонстриращи необходимостта от добра взаимовръзка между участниците - символ на единството на компонентите в гората. На финала бяха засадени дръвчета от видовете бреза, бял бор. зимен дъб и кестен, за които младите природолюбители ще се грижат. Всички участници получиха подаръци - шапки и значки с мотото на седмицата на гората, фиданки от черен бор. 

НА "СИНЬО УЧИЛИЩЕ" В КРАНЕВО
 

Спечелен еколагер за наши ученици
 

eTwinning обучение на учители по български език и литература в Троян