"Написаното остава! Пиши грамотно"

09.05.2019 г., 13:35
"Написаното остава! Пиши грамотно"

Директорът на училището г-жа Вяра Дочева откри кампанията на Института за български език "Написаното остава! Пиши грамотно". Целта на инициативата е учениците да проверят своите знания, като бъдат мотивирани да усвоят отлично правописните и правоговорните правила.

Инициативата се организира за пета поредна година и е посветена на случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, а медиен партньор на Института за български език "Любомир Андрейчин" е Националното издателство за образование и наука "Аз-буки".

Още първия ден в диктовката, предоставена от Института, се включиха учениците от два пети и два шести класа. Техните учители Стела Михайлова и Ангелина Иванова организираха работата на класовете и ще проверят диктовките на учениците. Те смятат да използват предложените текстове не само в часовете по български език, а и в различни извънкласни дейности.

Нашето училище първо се включи в инициативата – не само в общината, но и в цялата област Ловеч. 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език