Приети петокласници!

10.06.2019 г., 15:37
Приети петокласници!

На вниманието на родители и ученици!

Списъка на приетите в 5 клас за учебната 2019-2020 година можете да изтеглите оттук!
Изтеглете файла

 

НА "СИНЬО УЧИЛИЩЕ" В КРАНЕВО
 

Спечелен еколагер за наши ученици
 

eTwinning обучение на учители по български език и литература в Троян