Приети петокласници!

10.06.2019 г., 15:37
Приети петокласници!

На вниманието на родители и ученици!

Списъка на приетите в 5 клас за учебната 2019-2020 година можете да изтеглите оттук!
Изтеглете файла

 

Випуск 79 каза "Сбогом” на ученическия живот
 

"Играй и учи" за НАТО
 

Нашето училище - домакин на първия волейболен турнир на Троян