Приети петокласници!

10.06.2019 г., 15:37
Приети петокласници!

На вниманието на родители и ученици!

Списъка на приетите в 5 клас за учебната 2019-2020 година можете да изтеглите оттук!
Изтеглете файла

 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език