Приети петокласници!

10.06.2019 г., 15:37
Приети петокласници!

На вниманието на родители и ученици!

Списъка на приетите в 5 клас за учебната 2019-2020 година можете да изтеглите оттук!
Изтеглете файла

 

Професия "Лекар” отблизо
 

Трите отбора на СУ "Васил Левски" се класираха за областния кръг
 

Интересни уроци - успешни ученици