Нова квалификация за педагогическите специалисти

09.12.2019 г., 19:57
Нова квалификация за педагогическите специалистиПоредно обучение, част от външноквалификационната дейност в СУ "Васил Левски" – Троян, се организира на 7 декември 2019г. Темата бе изключително актуална и болезнена в съвременните условия за образователно-възпитателната работа: "Взаимоотношенията ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти". Лекторът Ваня Велкова, представител на Института за човешки ресурси - София, съчета практическата с теоретичната обосновка на проблема. Двадесет и осем педагогически специалисти присъстваха и обмениха много свои идеи за трудното общуване с родителите, неглижиращи бъдещето на децата си. Предложиха се мерки за преодоляване на проблемните зони, но все пак се отчете и фактът, че междуличностната интеракция е сложен процес, който трябва да бъде възприет като значим от всички субекти – ученици, родители, учители, общество. Само тогава може реално да се тръгне към коригиране на проблемното поведение на подрастващите и да се търси прогресиране на позитивната среда. 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език