Новаторски подход към обучението по български език

19.12.2019 г., 00:13
Новаторски подход към обучението по български език

Предколедно на един различен и много интересен открит урок по български език ни покани госпожа Ангелина Иванова. Тя представи добра практика в 6б клас на СУ "Васил Левски" на тема "Езиковите игри като инструмент в обучението по морфология".

Гостуваха госпожа Соня Недкова – старши експерт по БЕЛ в Регионалното управление на МОН – гр. Ловеч, над 50 преподаватели от училищата в цяла Ловешка област, родители на учениците от класа, учители от училището домакин.

Забавните задачи включваха работа с падежите при местоименията, съставяне на акроними, отгатване на литературни псевдоними и лични имена. Освен доброто усвояване на правописните и правоговорни правила, учениците демонстрираха логическо мислене, градяха асоциативни връзки и отношения, работиха бързо и качествено, бяха активни както в индивидуалните, така и в колективните задачи.

В анализа на графиката и значението на английски думи учениците умело съчетаха знания за домашни и заети думи и позволиха да се установят специфични особености на английския правопис.

Особено силно впечатление направиха уменията на учениците по криптография. Шестокласниците разкриха граматичната структура на думи от непознат език (латински) и приложиха откритото в дешифриране на непознат текст. Същият подход бе приложен в разчитането на китайски йероглифи и установяването на значението им.

Приложение на уменията по

Дори и тези, които първоначално се затрудняват в часовете по български език, сега с голямо желание и интерес участваха. Родители споделят, че този подход към езика и учениците, използван за втора учебна година от госпожа Иванова, много бързо дава видими резултати.

При обсъждането на урока госпожа Недкова и колегите преподаватели дадоха висока оценка за новаторския подход на преподавателя и за демонстрираните отлични знания на учениците.

ФУЧ "Медии" 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език