Четвъртокласниците се включиха в инициативата "Посади надежда"

19.12.2019 г., 06:16
Четвъртокласниците се включиха в инициативата "Посади надежда"

Учениците от 4.а клас с класен ръководител госпожа Боряна Нановска при СУ

"Васил Левски" с радост и голям ентусиазъм се включиха в инициативата "Посади

надежда" в подкрепа на Фондация "Искам бебе". Със събраните от тях пари закупиха

иглолистно дръвче от Държавно горско стопанство, гр. Троян. С благородния си жест

те подпомагат раждането на още едно мечтано бебе в България. Четвъртокласниците

ще посадят дръвчето в двора на своето училище и ще се грижат за него.

 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език