8.а клас и Националната седмица на четенето

19.12.2019 г., 06:18
8.а клас и Националната седмица на четенето

В Националната седмица на четенето учениците от 8.а клас се включихме, като

четохме и обсъждахме интересни откъси от книгата на младия български писател Милен

Русков "Възвишение". Гостува ни библиотекарят на училищната библиотека Петя Маринова,

която добави интересни подробности за романа, за целенасоченото архаизиране на начина, по

който се изразяват героите и пародирането на езика на Възраждането. За стилизацията като

художествен похват вече бяхме учили в часовете по български език във връзка с

функционалните стилове на нашия книжовен език и бяхме разглеждали отделни моменти от

"Възвишение". Госпожа Маринова ни предложи да прочетем заедно онези епизоди, в които

двамата герои се отправят към Троян през Беклемето, после посещават Троянския манастир и

известно време се подвизават в скита "Св. Никола Чудотворец". Жив, пластичен, изпълнен със

стари думи "като първичен организиран хаос" е възрожденският език на Милен Русков, кара

ни да погледнем назад към миналото на народа ни с любопитство и изследователски интерес. А

поведението на разказвача Гичо и на спътника му Асенчо, "дълбокомислените" им

разсъждения: "Туй си беше празна мечтайност. Но в мечтайност време си минава, път ся

преваля и живот си изтича… Туй ми е досега любимата част от букваря: "Глагол". Кой не знае

глаголите, не знае да глаголи." постигат търсения от автора комичен ефект.

Следващата ни стъпка е размяната на книги, които всеки от нас харесва и предлага за

прочит на останалите от класа, така Националната седмица на четенето ще превърнем в месеци

на четенето на интересни художествени творби.

ФУЧ "Медии"

 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език