КОНКУРС ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

15.01.2020 г., 11:21
КОНКУРС ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

СУ "Васил Левски" обявява конкурс за избор на председател на Ученически съвет към училището.

Условията са:

1. Ученикът/чката да учи в СУ "Васил Левски", гр. Троян;

2. Да е от 8-ми, 9-ти, 10-ти или 11-ти клас;

3. Да изпише кратка информация за себе си (снимка, имена, клас, интереси, мечти, хобита и извънкласни дейности) .

4. Да изготви план с идеи за развитие на дейността в училище;

5. Да подготви информацията от т.3 и т.4 на лист/ове А4;

6. Да избере двама ученици от същото училище, които подкрепят идеите му и които са готови да му съдействат отговорно (да впише тези имена към горе-описаната характеристика за себе си и плануваните си дейности);

Вашите правомощия като членове на Ученически съвет са:

1. Участва в планирането на тематиката в часа на класа;

2. Съдейства за спазването правата на учениците;

3. Организира дежурството на учениците през междучасията и следи за спазване на задълженията на дежурните ученици;

4. Участва активно при решаване на проблемите на класа;

5. Организира и участва активно в мероприятия, които са от полза и за забавление на учениците на училището.

Очакваме вашите кандидатури за председател на УС до 24.01.2020г. при г-жа Петя Нанковска (отговорник за УС от педагогическия персонал). Всички , спазили условията на конкурса, ще имат право на участие в избора. Кандидатурите им ще бъдат качени на сайта на училището и във фейсбук страницата на училището, където всички ще имат възможността в продължение на 9 дни да ги разгледат обстойно и да изберат своя фаворит. Гласуването ще се осъществи на 03.02.2020г. в Часа на класа. Право на глас ще имат всички ученици от паралелки от 8-ми до 11-ти клас включително. След избора на председател на УС ще се изберат и членове, като от всеки клас межди 8-ми и 11-ти право на участие ще имат по трима души. 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език