Прием в IX клас за учебната 2017/2018 година

За учебната 2017/2018 година ще се приемат ученици в IX клас:

Една професионална паралелка "Организация на хотелиерството" – 26 ученици=

Повече информация за приема в 8 клас може да получите от прикачения по-долу файл:Прием в IX клас за учебната 2017/2018 година

  НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.

за приемане на ученици в държавни и в общински училища

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.