Прием след VII клас за учебната 2018/2019 година

Ред и условия за прием в седми клас за учебната 2018/2019 година

Прием след VII клас за учебната 2018/2019 година

  Прием след VII клас за учебната 2017/2018 година

За учебната 2017/2018 година ще се приемат ученици в VIII клас:

Профил "Чуждоезиков“ (Английски и Испански език) - 1 паралелка, 26 ученици

Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на Английски език - 1 паралелка, 26 ученици

Професионална паралелка с две специалности: "Организация на хотелиерството“- 1/2 паралелка, 13 ученици и "Екскурзоводско обслужване“ – 1/2 паралелка, 13 ученици.

Повече информация за приема в 8 клас може да получите от прикачения по-долу файл:Прием след VII клас за учебната 2017/2018 година

  График на дейностите

по приемането на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас за учебната 2016/2017 година.

График на дейностите

  НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училищаНАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

  Прием след 7. клас за учебната 2016/2017 година

График на дейностите по приемане на ученици след завършен седми клас.Прием след 7. клас за учебната 2016/2017 година