Приети в първи клас за учебната 2019/2020 година първокласници

Информация за приетите ученици можете да намерите в приложения файл!

Приети в първи клас за учебната 2019/2020 година първокласници

  Заповед за прием в I клас за учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/2020 година в училище в първи клас ще се приемат две паралелки, 44 ученици. Училищният прием е съгласуван с общинската Система за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година. Можете да се запознаете със заповедта в прикачения по-долу файл:

Заповед за прием в I клас за учебната 2019/2020 година

  Прием в I клас за учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година в училище в първи клас ще се приемат две паралелки, 44 ученици.

Повече информация можете да получите в прикачения файл:

Прием в I клас за учебната 2018/2019 година

  Заповед за прием в I клас за учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година в училище в първи клас ще се приемат две паралелки, 44 ученици. Училищният прием е съгласуван с общинската Система за прием в първи клас за учебната 2018/2019 година.

Можете да се запознаете със заповедта в прикачения по-долу файл:

Заповед за прием в I клас за учебната 2018/2019 година

  Прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година

За учебната 2017/2018 година в училище в първи клас ще се приемат две паралелки, 44 ученици. Училищният прием е съгласуван с общинската Система за прием в първи клас за учебната 2017/2018 година.

Критериите за прием; необходимите документи за класиране и записване; графика за дейностите по приема можете да прочетете в приложения файл:Прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година

  Прием в 1 клас за учебната 2016 / 2017г.Прием в 1 клас за учебната 2016 / 2017г.