Правила за организиране и график за провеждане на олимпиади и състезания

Правила за организиране и график за провеждане на олимпиади и състезания
Правила за организиране и график за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година

Правила за организиране и график за провеждане на олимпиади и състезания

  Национален календар за изяви по интереси

Национален календар за изяви по интереси
Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година

Национален календар за изяви по интереси

  Национален спортен календар за МОН

Национален спортен календар за МОН
Национален спортен календар за МОН за учебната 2017/2018 година

Национален спортен календар за МОН