Поздравления за 100-годишнината на училището


2016 година е юбилейна не само за нашето училище, но и за гимназиалното образование в Троян. Получихме и поздрави от държавни институции, от организации, от приятели и възпитаници на училището.

Поздравителни адреси изпратиха:

Цецка Цачева, председател на XLIII Народно събрание на Република България

Янаки Стоилов, заместник-председател на XLIII Народно събрание на Република България

Иван Миховски, народен представител

Миглена Кунева, заместник министър-председател

Колегиум "Сдружение на директорите в образованието“, община Троян

Основно училище "Васил Левски“, гр. Априлци

Средно общообразователно училище "Св. Климент Охридски“, Троян

Национална гимназия за приложно изкуство "Проф. Венко Колев“, Троян

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки“

Издателска къща "Анубис“ и издателство "Булвест 2000“

Управителен съвет на Кеймбридж-училищата

Регионална дирекция по горите

Ротари-клуб, Троян

Училищно настоятелство при СОУ "Васил Левски“, Троян

Проф. дпн Валентина Маргаритова, научен секретар на катедра "Педагогика“, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“

Харалан Недев – троянец, поет и гражданинПоздравления за 100-годишнината на училището

  Почетен знак на Областен управител – Ловеч

Почетен знак на Областен управител – Ловеч
Признание за делото на Средно училище "Васил Левски“ е и плакетът на Областен управител – Ловеч. Плакетът бе връчен във връзка със стогодишнината на училището.


  Плакет от Регионално управление на образованието – Ловеч

Плакет от Регионално управление на образованието – Ловеч
Във връзка със 100-годишнината на училището и на гимназиалното образование в Троян РУО Ловеч удостои Средно училище "Васил Левски", Троян с почетен плакет.


  Златен герб – Троян

Златен герб – Троян
Общински съвет, Троян награждава Средно училище "Васил Левски“, Троян сПочетен знак "Златен герб – Троян“за особени заслуги към образованието в града и общината и във връзка със 100-годишния юбилей.
  Почетен знак на Президента на Република България

Почетен знак на Президента на Република България
Президент на Република България

По повод на 100-годишнината от създаването му и във връзва със значителния принос в образованието и възпитанието па младото поколение, в развитието на профилираното и професионалното образование, както и за изграждане на съвременния облик на българското училищеПостановявам:

да бъде връчен на

Средно общообразователно училище "Васил Левски“, ТроянПочетен знак на Президента на Република БългарияДо

г-жа Розалина Русенова

Директор на СОУ "Васил Левски“, гр. ТроянУважаема госпожо Русенова,

Уважаеми преподаватели,

Скъпи ученици,Приемете моите сърдечни поздрави по случай 100-годишнината от учредяването на СОУ "Васил Левски“ и на гимназиалното образование В гр. Троян. Този юбилей припомня, че през изминалото столетие мнозина известни българи, със значим принос в науката, изкуството, медицината и управлението, са завършили тук своето образование.

Приветствам утвърдената Във Вашето училище практика на комбинирано модерно профилирано и професионално образование и обучение. Преподавателският състав на училището доказва непрекъснато как може на практика да се прилагат иновативни идеи и да се развиват заложбите на младите хора, за да могат с придобитите знания, умения и компетентности да реализират най-доброто от себе си.

Успехите на Вашите ученици в националните олимпиади по география и икономика, по история и цивилизация, по английски и испански езици, както и завоюваните от тях спортни титли – европейски шампион по самбо и шампион на България по джудо, укрепват моята вяра, че рано откритите заложби могат да бъдат развити успешно В пълния им обем.

Приветствам усилията, които училището Влага за реализиране на проекта на Microsoft IT Academy, за членството Ви в Асоциацията на Кеймбридж училищата и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, както и в Общността "Pearson Longman“.

Изградената съвременна учебна среда, амбицията ма преподавателите и Високите постижения на учениците Ви укрепват моята Вяра, че СОУ "Васил Левски“ – Троян, ще продължи успешно да обучава младото поколение В съответствие със съвременните изискания и новите европейски стандарти.

Честит юбилей!

23 май 2016 г.

Президент на Република България(п) Росен Плевнелиев

Почетен знак на Президента на Република България

  Орден "Кирил и Методий"

Орден "Кирил и Методий"
По случай 50-годишнината на гимназиалното образование в Троян и половин век от създаването на Троянската гимназия, с Указ 456 от 9 май 1969 г., Президиумът на Народното събрание награждава нашето училище с орден "Кирил и Методий“ II степен – "за активна и народополезна дейност“.


  Народен орден на труда

Народен орден на труда
С Народен орден на труда училището е удостоено през 1966 г. – като признание за постижението му като образователна институция и център на троянския духовен живот.